Dansk Artist Forbund (DAF)

Dansk Artist Forbund (DAF) er en dansk fagforening for udøvende kunstnere. Dansk Artist Forbund  repræsenterer vokale og instrumentale artister inden for rock, pop, jazz, folk, rap, hiphop, world –- og artister inden for klassisk cirkus, nycirkus, dans, show, variete, gøgl og børneunderholdning! Dansk Artistft Forbund blev stiftet i 1918, og har i dag ca. 1.500 medlemmer. Formand og daglig leder af forbundet er Lena Brostrøm Dideriksen.

Hvem kan blive medlem af Dansk Artist Forbund?
For at blive medlem af forbundet, skal man arbejde professionelt eller have en relevant uddannelse. Dimittender fra de rytmiske musikkonservatorier og musicalskolerne her og i udlandet søger typisk optagelse i Dansk Artist Forbund.

DAF arbejder for at sikre medlemmernes ophavsret og rettighedsbetaling, dvs. at sørge for, at kunstnernes produktioner ikke bliver videreudnyttet uden deres samtykke hertil, samt at de får tildelt den rettighedsbetaling de har krav på fra Gramex og CopyDan.  Hertil ydes den individuelle juridisk bistand og rådgivning, som er nødvendig inden for artisternes mange arbejdsområder

Dansk Artist Forbund  er også repræsenteret i Fællesrådet for udøvende Kunstnere samt i Dansk Kunstnerråd. DAF er desuden medlem af LO (Landsorganisationen i Danmark), hvilket forbundet har gjort stort brug af i diverse forhandlingssituationer.

Inderf or tv-området indgår DAF desuden overenskomster, der sikrer honorarer for kunstnerisk medvirken.

Læs mere om Dansk Artist Forbund (DAF)

BUPL, fagforbundet for pædagoger og klubansatte

Indhold — introduktion til BUPL, fagforbundet for pædagoger og klubansatte

Hvad er BUPL?
Hvad står forkortelsen BUPL for?
Hvornår blev BUPL stiftet?
Regional repræsentaion — hvor har BUPL kontorer
Presseklip om BUPL

Hvad er BUPL?
BUPL er fagforbundet for pædagoger og klubansatte. En forhandlingsberettiget faglig organisation, der arbejder for medlemmernes interesse — BUPL tæller omtrent 60.000 medlemmer, pædagoger & klubfolk, der arbejder i institutioner, fritidshjem, skoler, biblioteker og dagcentre. Fagforbundet BUPL udgøres af 12 fagforeninger med 450 ansatte på landsplan. Nuværende direktør for fagforbundet er Inge Prip. Omtrent 85% af BUPL’s medlemmer er kvinder.
Læs mere om BUPL, fagforbundet for pædagoger og klubansatte

Arkitektforbundet — fagforening for arkitekter

Arkitektforbundet er et akademisk fagforbund for “arkitekter, planlæggere, designere samt personer, der på akademisk niveau beskæftiger sig med arkitektrelateret arbejde” (kilde: Arkitektforbundets hjemmeside d. 22. maj 2009). Fagforbundet er en politisk uafhængig organisation og målet er, som det gælder de fleste fagforbund og fagforeninger, at sikre og tale medlemmernes interesser og vilkår over for samfund, politikere og arbejdsgivere.

Læs mere om Arkitektforbundet — fagforening for arkitekter

Lægeforeningen / Den Almindelige Danske Lægeforening

Lægeforeningen / Den Almindelige Danske Lægeforening er en samleorganisation for fagforeningerne: Yngre Læger, Foreningen for Speciallæger & Praktiserende Lægers Organisation.

Lægeforeningens formål
Lægeforeningens formålsparagraffer lyder:

at samle danske læger til varetagelse af lægestandens interesser, og
at være det organ gennem hvilket lægestanden gør sin indflydelse gældende på almindelige samfundsspørgsmål.

Læs mere om Lægeforeningen / Den Almindelige Danske Lægeforening

Presseklip — Akademikernes centralorganisation

Lidt presseklip om fagforbundet Akademikernes Centralorganisation.

“Akademikernes Centralorganisation, der har forhandlet aftalen, venter ikke et brud. Alt tegner til, at Gymnasieskolernes Lærerforening [...] er på vej ud af de højtuddannedes faglige fællesskab i Akademikernes Centralorganisation [...] . Det mener GLs formand Per Skafsgaard efter en uges møder med landets gymnasielærere. Gymnasiemedlemmerne er så utilfredse med det resultat, AC har hentet hjem for dem til overenskomstforhandlingerne, at de ikke vil risikere, at AC skal sidde med den endelige forhandlingsret. “Når det for AC er umuligt at beskytte vores specielle krav, hvilket var tilfældet her, er der ingen tvivl om, at GL vil overveje at stå på egne ben i fremtiden “, siger Per Skafsgaard. Efter at forhandlingerne mellem GL og Amtsrådsforeningen forrige lørdag gik i hårdknude, overtog AC forhandlingsretten.”
Gymnasielærerne vil selv, Politiken, 1999
Læs mere om Presseklip — Akademikernes centralorganisation

Hvad er en fagforening?

Inden vi kaster os over en udtømmende beskrivelse af den samlede bestand af danske fagforeninger, vil det måske give god mening at forsøge at besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er en fagforening?

Spørgsmålet kan betragtes ud fra en synkron vinkel, altså hvad er en fagforening i dag, hvilken rolle har den, hvorfor giver det mening at være medlem af en fagforening, osv. — men det kan også betragtes ud fra en diakron, dvs. en historisk synsvinkel. Hvornår og under hvilke omstændigeder opstod de første fagforeninger? Hvilke samfundsmæssige ændringer ledte til skabelsen af de første faglige organisationer, osv. Lad os kigge på det første spørgsmål først.

Hvad er en fagforening?
Grundlæggende er en fagforening er en organisation, der arbejder for at fremme sine medlemmers interesse. Medlemmernes interesse tæller områder såsom løn-, uddannelses-, arbejdsmiljøforhold.

Definition fra Nudansk Ordbog: “[fagforening] en forening af lønarbejdere inden for et fag, en branche eller en industrigren: har som formål at vare tage medlemmernes interesser med hensyn til løn og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne”

Læs mere om Hvad er en fagforening?

Akademikernes Centralorganisation — fagforening for akademikere

Hvad er Akademikernes Centralorganiation?
AC – fagforbundet Akademikernes Centralorganisation samler 22 medlemorganisationer inden for akademiske erhverv og repræsenterede i 2008 ca. 260.000 medlemmer fordelt på offentligt ansatte, privatansatte, selvstændige, arbejdløse, studerende, pensionister. Akademikernes Centralorganisation er på en og samme tid en forhandlings- og en hovedorganisation. Forbundet er paraplyorganisation for en lang række akademiske fagforeninger, fra Lægeforeningen til Forbundet Kommunikation og Sprog.

Læs mere om Akademikernes Centralorganisation — fagforening for akademikere

Presseklip om Jordemoderforeningen

I går kunne vi bringe den første fagforeningintroduktion her på den ny platform. Fagforeningen, der blev skrevet om, var Jordemoderforeningen. I dag følger vi op med lidt presseklip om selvsamme forening.

Presseklip om Jordemoderforeningen

“I 1996 og 1995 var antallet henholdvis 47 og 35. Jordemødre kritiserer De danske jordemødre har kraftigt kritiseret, at det er muligt at få abort så sent i svangerskabet. Jordemødrene mener, at aborter efter 22. uge skal forbydes, fordi det i dag er muligt at redde for tidligt fødte børn på samme alder. “Jeg havde troet, at debatten de senere år ville have medført et fald i de sene aborter. Det er beklageligt, at det ikke er sket. Men det viser, at der fortsat er behov for lovgivning på området “, siger formanden for Jordemoderforeningen, Merete Larsen. Også et flertal i Det Etiske Råd, en række amter, samt Børnerådet anbefaler en fast, øvre grænse for, hvor sent aborter kan tillades. I dag er der ingen lovgivningsmæssig grænse for, hvor sent i graviditeten tilladelsen kan gives. “Hvis fosteret kunne overleve, er der ikke længere tale om abort, men om en fødsel, hvor man dræber et barn. Det er et færdigt menneske. Ved at formulere en fast øvre grænse udviser man den nødvendige respekt for det liv, der er tale om “, siger Børnerådets formand, Per Schultz Jørgensen.”
Rekord-antal sene aborter, Jyllands-Posten, 1998

Læs mere om Presseklip om Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen

Kort introduktion til Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningen er en lille fagforening for jordemødre med dansk autorisation og jordemoderstuderende i Danmark.  Jordemoderforeningen, der frem til 2004 bar det noget længere navn Den Almindelige Danske Jordemoderforening (DADJ), blev stiftet i 1902. Medlemstallet udgjorde pr. januar 2007 lidt over 2.000. Fagforeningen udgiver fagbladet Tidsskrift for Jordemødre, der udkommer månedligt.

Hvad er Jordemoderforeningens rolle og arbejdsopgaver?
Jordemoderforeningen står for overenskomstforhandlinger, og tillidsrepræsentanterne står for de årlige lokale lønforhandlinger, hvilket danner grundlag for en jordemoders løn. Overenskomstne sikrer, at jordemødre får tillæg for overarbejde, weekendarbejde, osv., samt sætter regler for i hvilket omfang en arbejdsgiver kan bruge en jordemoders arbejdskraft og inddrage dennes fritid.

Læs mere om Jordemoderforeningen

Fagforening-info.dk skydes i gang…

For lidt over et års tid siden gik vi i gang med at skabe en oversigt over samtlige danske fagforeninger og fagforbund. Bevæggrunden var, at vi på dansk grund ikke kunne finde en samlet oversigt, der på fornuftig og ensartet facon beskrev de forskellige faglige organisationer.

Platformen blev en wikipediaagtig arkitektur, hostet på en proprietær platform ved navn Wikidot. Efter at have set en væsentlig interesse for uafhængig information om danske fagforeninger og fagforbund, har vi valgt at flytte projektet til en ny platform, hvor det, du kan se nu, er det første spadestik. Velkommen!

Det vil ta’ noget tid at komme til bunds, for der er mange fagforeninger og fagforbund, og landskabet ændrer sig konstant med nye regler for faglig organisering. Bevægelsen ser ud til at gå imod højere grader af liberalisering og selvstændige valg — og dér er det måske en god idé at kunne søge information, råd og vejledning i et uafhængigt regi.

Her vil du kunne få svar på alt fra medlemstal, til specialområder til mere generelle spørgsmål som hvad forskellen egentlig er mellem en fagforening og et fagforbund, forskellen mellem en a-kasse og en fagforening, osv.

I kommentarsektionen, som du finder ud hvert indlæg, skal du være velkommen til at stille spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at svare på dem.

Læs vores oprindelige introduktion til faglig organisering her: Danske fagforbund og fagforeninger.

200 queries in 0.270 seconds.